Vad menas med grundläggande behov enligt LSS?

Du kan få hjälp med grundläggande behov som att äta eller klä på dig, liksom andra saker som du inte kan göra själv. Målsättningen är att du ska leva ett självständigt liv så som du själv önskar.
Det finns även möjlighet att få personlig assistans för andra personliga behov i vardagen, utöver de grundläggande behoven. Det kan till exempel handla om att sköta hemmet, ta dig till olika platser eller delta i olika aktiviteter.

Det är Försäkringskassan eller den kommun där du bor som bedömer om du har rätt till att få personlig assistans för ett grundläggande behov.

Olika typer av grundläggande behov enligt LSS

De grundläggande behoven handlar om att du kan få hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Grundläggande behov är även att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning. Du kan ha en eller flera personliga assistenter som utför assistans hos dig. Här kan du läsa lite mer om vad som räknas som grundläggande behov.

Andning

Idag räknas andning som ett grundläggande behov och för att beviljas personlig assistans för andning måste nedsättningen vara dokumenterad och bedömd av en läkare. Det måste även finns en risk för din hälsa och ditt liv om inte andningshjälp ges. Här kan det handla om både praktisk hjälp och om övervakning. Behovet förutsätter att andningshjälpen kan genomföras som egenvård. Egenvård innebär sådana åtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av till exempel en närstående eller en personlig assistent.

Personlig hygien

Grundläggande behov inom hygien innebär att du kan få hjälp med integritetsnära behov som duschning eller toalettbesök. När det gäller hygien så omfattas i allmänhet sådant som man normalt gör varje dag, till exempel hudvård och tandborstning. Det handlar om rengörande och handgripliga sysslor. Men vissa saker, som till exempel sminkning, räknas inte till grundläggande behov i nuläget.

Av- och påklädning

Att klä på sig och klä av sig kläder som man bär närmast kroppen räknas som ett grundläggande behov som är integritetsnära. Här handlar det främst om inomhuskläder, underkläder, stödstrumpor, proteser och ortoser. Assistans med att ta av eller på sig ytterkläder och ytterskor räknas inte som grundläggande behov utan som övrigt behov.

Måltider

Grundläggande behov kring måltider handlar om mat och dryck och här kan det handla om att föra mat och dryck till munnen, men även om sondmatning. Assistans för att veta att du ska äta eller för att du inte ska sätta i halsen räknas inte som grundläggande behov, inte heller att skära maten. De räknas istället som övriga behov.

Kommunikation

Du kan ha rätt till personlig assistans för att kommunicera och göra dig förstådd av omgivningen. Du ska kunna ha social kontakt med andra än din assistent och ha möjlighet att ta emot information av andra. Din personliga assistent behöver ha ingående kunskap om dig och kunskap om din funktionsnedsättning.

Ingående kunskap

Hit räknas annan hjälp där det krävs ingående kunskaper om personen och om funktionsnedsättningen. Här kan det handla om aktiv tillsyn av övervakande karaktär av personer som kan rymma eller som riskerar att skada sig om de är ensamma. Denna assistans beviljas oftast personer som har en psykisk funktionsvariation som autism eller utvecklingsstörning.

Vi hjälper dig att ansöka om LSS

Alla assistansbolag som ingår i Assistansguiden kan erbjuda dig som behöver hjälp med grundläggande behov juridisk hjälp i samband med din ansökan om personlig assistans. Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare!

Kontakta oss

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter