Vad är personlig assistans?

Personlig assistans betyder att andra personer hjälper dig med sådant du har svårt att göra själv. En personlig assistent kan då hjälpa dig med uppgifter som av- och påklädning, andning eller toalettbesök. Men det kan också handla om att göra det möjligt för dig att vara förälder, ha ett jobb, ägna dig åt fritidsintressen och rehabilitering eller träffa kompisar. Målsättningen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, precis som andra människor.

Vem kan få personlig assistans?

Vuxna och barn som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och därför behöver hjälp för att uppfylla grundläggande behov har rätt till personlig assistans. De sex grundläggande behoven är personlig hygien, att klä av och på sig, äta, andas, kommunicera samt annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den funktionsnedsättning du har.
Du kan även få assistans för andra personliga behov förutom de grundläggande behoven. Det kan till exempel handla om att sköta hushållssysslor, ta sig till olika platser och ta del av sociala aktiviteter. Här kan du läsa mer om grundläggande behov respektive övriga behov.

Hur fungerar personlig assistans?

Du ansöker om assistans via kommunen eller Försäkringskassan och om du beviljas assistans har du valfrihet att själv påverka hur det ska gå till. Det finns flera olika sätt att utföra assistansen och du bestämmer själv vilket som passar bäst för dig och vem som ska vara din personlig assistent. Assistansen kan utföras via:

  • Kommunen
  • Ett assistansföretag
  • Dig själv som arbetsgivare
  • Ett kooperativ

Assistans genom ett assistansföretag

I den här artikeln fokuserar vi på hur det fungerar att ha assistans från ett assistansföretag likt vårt.

När du väljer att gå via ett assistansföretag behöver du inte ha arbetsgivaransvar för dina personliga assistenter utan du kan bara fungera som arbetsledare. Det är praktiskt i och med att du är kund till assistansbolaget och bara betalar en avgift till företaget. Företaget använder i sin tur assistansersättningen för att anlita assistenter och sköta administration och ekonomi.

Du kan även välja att ta ett större ansvar för rekrytering av dina assistenter och bara leja ut det administrativa arbetet. Det kallas egen assistans eller administrativt avtal.

Det går även att ha en kombinerad lösning ifall en anhörig som du bor med arbetar som din personliga assistent. Eftersom du inte kan vara arbetsgivare till en anhörig så tar assistansbolaget över arbetsgivaransvaret. Du kan få hjälp från oss att hitta den lösning som passar bäst för dig.

Vad kostar personlig assistans?

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till assistansersättning. Det är ett statligt stöd till personer som behöver mer än 20 timmars hjälp per vecka med grundläggande behov för att kunna leva ett liv som andra människor. Du betalar assistansföretaget med hjälp av din assistansersättning. Assistansbolaget använder ersättningen till att anställa personliga assistenter och betala deras löner, anordna kundaktiviteter samt utföra andra uppgifter som ekonomi, administration och redovisning av assistansersättning till Försäkringskassan. Det betyder att du inte behöver hantera någon av dessa praktiska uppgifter om du inte själv vill.

Ditt trygga team från assistansbolaget

I egenskap av privat aktör kan vi erbjuda en stor flexibilitet när det gäller att tillmötesgå just dina behov. Vi har stora möjligheter att tillmötesgå dina olika önskemål, oavsett var någonstans du bor i landet, och vi gör allt för att du ska trivas och vilja stanna hos oss.

Vi bygger upp ett tryggt team kring dig, där du kommer ha mest kontakt med din särskilt utsedda kundansvariga och de personliga assistenter du själv väljer. Men det trygga teamet runt dig består även av informatörer, löneadministratörer och jurister.

Vi kan även erbjuda en rad andra specialistkompetenser som sjukgymnaster, fysioterapeuter, specialpedagoger och logopeder om du har behov av rehabilitering. Vissa av Team Olivias assistansbolag har egna sjukgymnaster och i Stockholm finns vår egen rehabiliteringsanläggning Olivia rehabilitering. De tar emot patienter på remiss men även erbjuder viss rehabilitering som inte kräver remiss.

Målsättningen är att erbjuda dig en heltäckande tjänst, där du kan få hjälp med alla steg i processen: från att ansöka om personlig assistans på bästa sätt från första början till att sedan kartlägga dina behov eller kanske ansöka om utökad assistans. Välkommen att kontakta våra assistansrådgivare via Assistansguiden.

Kontakta oss

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter