Personlig assistans för barn

Barn kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det görs en bedömning av vilka grundläggande behov som finns och målet är att barn med funktionshinder ska ha möjlighet att leva så likt andra barn som det är möjligt. Assistansen ska göra livet lättare för hela familjen, men framförallt för barnet.

Förälder som personlig assistent till barn

Personlig assistans bygger till stor del på att den som har assistansen ska kunna påverka hur den utförs. Och när det gäller personlig assistans till barn så väljer ofta en förälder att vara personlig assistent för barnet. Föräldern har då samma slags anställningsvillkor som gäller för utomstående assistenter.

Det finns många anledningar till att man som förälder väljer att vara assistent till sitt eget barn. Kanske känns det jobbigt att ha utomstående assistenter där hemma om man har många timmars assistans, kanske hela dygnet. Särskilt på kvällar och helger kan det ofta kännas skönt att bara vara med familjen. Att föräldern arbetar som assistent åt barnet kan göra att vardagen fungerar och att barnet kan växa upp i familjen.

Föräldern ansvarar för barnets uppfostran

Det är du som förälder och vårdnadshavare som är beslutsfattare för barnet, precis som för barn utan funktionsnedsättning. Assistenten ska inte uppfostra barnet utan snarare vara lyhörd för barnets och föräldrarnas behov. I många fall är det positivt för barnet att ha sin förälder som assistent eftersom de känner barnet bäst och vet hur barnet vill ha det.

Utomstående assistent till barn med assistans

Det är föräldrarna som bestämmer om vad barnet ska kunna besluta om och vad barnet ska få hjälp att lära sig genom assistansen. Målsättningen är att barnet ska bli mer och mer självständigt med hjälp av sin personliga assistent. I vissa fall kan det vara en fördel att ha en utomstående assistent eftersom de inte står lika nära barnet och vissa konflikter och känslomässiga påfrestningar kan undvikas. För barnet kan det vara lättare att uttrycka sina behov till en extern person, eftersom man ofta tar stor hänsyn till sin förälder.

Det kan även gynna självständigheten för lite äldre barn och ungdomar att ha en utomstående assistent som komplement till föräldern. Till exempel kan det vara lättare att ha en utomstående assistent för en ungdom som ska gå på fest eller träffa sin partner, snarare än att ha med en förälder. Assistenten har även tystnadsplikt. Majoriteten av alla barn med personlig assistans har också en kombinerad lösning och förhoppningsvis får de då det bästa av två världar.

Personlig assistans på förskola och skola

Enligt reglerna ska barnet inte ha personlig assistans när det är på daglig verksamhet eller på förskolan, i skolan eller på fritids. Men det finns vissa undantag och i vissa fall kan barnet ha med sin assistent även i till exempel skolan. Ett sådant särskilt skäl är att barnet behöver ha ett samspel med en välbekant person för att kunna fungera och kommunicera med lärare och klasskamrater. Assistenten ersätter inte lärarens roll utan pedagogerna ska ge samma stöd åt ett barn med funktionsnedsättning som åt övriga elever. Assistens ansvar är att se till att barnet kan tillgodogöra sig undervisningen.

Kontakta oss

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter