Juridisk rådgivning

Oavsett om du vill ansöka om personlig assistans eller redan idag har ett beslut om personlig assistans som du önskar ändra på, så kan vi hjälpa dig med juridisk rådgivning kring personlig assistans. Lagar, regler och juridiska texter är inte alltid lätta att förstå. Vi vill hjälpa dig att stärka dina rättigheter i assistansfrågor. I januari 2023 träder två lagändringar i kraft, vilket innebär stärkt rätt till personlig assistans. Du kanske vill veta mer om hur det påverkar just dig?

Det kan ibland kännas utmanande och svårt att förstå vad ett beslut innebär, eller hur en ansöker om ett beslut. Vi hjälper dig oavsett var i processen du befinner dig, till exempel;

  • Hur du gör en ansökan och vilka intyg som krävs
  • Specificera dina behov och vad du behöver hjälp med
  • Begära en omprövning om du inte är nöjd med ett beslut du fått
  • Begära utökade timmar om ditt assistansbehov har förändrats
  • Ansöka om extra tillfälliga assistanstimmar under en begränsad period

Så här går det till

När du kontaktar oss är det detta som händer:

  1. Du får tala med en assistansrådgivare som analyserar ditt behov och vad du behöver hjälp med. 
  2. Om vi bedömer att du uppfyller kriterierna för att ansöka om personlig assistans så kopplar vi in juristen som hjälper dig vidare i processen. Detta är helt kostnadsfritt för dig, även om det skulle bli avslag.
  3. Om dina grundläggande behov är mindre än 20 timmar får du ett beslut från kommunen, och vid mer än 20 timmar från Försäkringskassan.  
  4. Om du får rätt till personlig assistans, så har du alltid tillgång till en jurist i teamet som arbetar för dig. Om du får avslag på din ansökan kan juristen hjälpa dig att överklaga till förvaltningsrätten.

LSS – Lagen om stöd och service

LSS är förkortning för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är till för dig som har fysiska eller kognitiva varaktiga funktionsnedsättningar alternativt begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. De som lever med en funktionsnedsättning har rätt att få sin vardag underlättad och rätt till ett självständigt liv. Det innebär att du ska ha möjlighet att jobba, studera eller ha någon annan sysselsättning och också vara en del i samhället och utnyttja utbudet inom kultur och fritid som andra. Här kan du läsa mer om vad LSS innebär.

Kontakta oss

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter