Fördjupning – Ändringar i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Här fördjupar vi oss i de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2023. Den nya lagen rör förebyggande stöd, aktiverings- och motiveringsinsatser, schablonavdrag för föräldraansvar och assistans för egenvård. Här kan du läsa mer övergripande vad lagändringen innebär. 

Förebyggande stöd

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om person med funktionsnedsättning tas bort som grundläggande behov ur LSS. Det kommer istället att bli reglerat genom andra bestämmelser, men i dess ställe tillkommer ett nytt grundläggande behov: Förebyggande stöd som en person på grund av en kognitiv funktionsnedsättning eller annan neuropsykiatrisk diagnos som exempelvis autism, behöver för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Exempel: Att förebygga, stoppa eller minska utåtagerande beteende i tid.

Aktiverings- och motiveringsinsatser

Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person med funktionsnedsättning behöver ska också räknas in i de grundläggande behoven. Exempel: Att få tid för att hjälpa någon att på egen hand klä på sig eller duscha.

Schablonavdrag för föräldraansvar

Ett schablonavdrag för föräldraansvar kommer att införas, ett så kallat föräldraavdrag. Det görs ett tidsavdrag för normalt föräldraansvar som utgår från barnets ålder istället för att en individuell bedömning görs, som tidigare. Syftet är att föräldrarnas ansvar för barn med funktionsnedsättning ska bli mycket mindre omfattande än det är idag, så att fler barn med mycket stora stödbehov kan bo kvar och växa upp hemma.

Assistans för egenvård

Egenvård blir grundläggande behov i vissa situationer enligt LSS. Det nya behovet gäller stöd som behövs löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv, eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Behovet kommer att vara assistansgrundande i sin helhet och utan avdrag för föräldraansvar. Exempel: Hjälp med hantering av medicinteknisk utrustning eller tillsyn vid risk för grav epilepsi.

Vi hjälper dig

Vi hjälper dig med ansökan om beslut eller förändrat beslut. Kontakta oss via formuläret så återkommer vi till dig. Tillsammans kommer vi fram till hur vi bäst lägger upp rådgivningen för just dig. Vårt arbete utgår alltid från dig som kund och vi finns med dig under hela processen – från det första samtalet och kontakt med ditt nuvarande assistansbolag, till matchning och uppföljning. Rådgivningen för personlig assistans är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Kontakta oss

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter