Om Assistansguiden

Assistansguiden förmedlar kvalitativ och personligt anpassad assistans i hela Sverige, och vårt uppdrag är att hitta vilket av våra varumärken som matchar dig bäst. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning, matchning och stöttning under resan det innebär att ansöka om eller byta assistanslösning. Rådgivningen utgår alltid från dig… Read More

Lagändring LSS – fler får rätt till personlig assistans

Den 1 januari 2023 träder två nya lagändringar i kraft som innebär stärkt rätt till personlig assistans. Det här är en positiv utveckling som gör att fler kommer att kunna ansöka om och få personlig assistans. Är du eller din anhöriga en av dem? Här guidar vi dig… Read More

Juridisk rådgivning

Oavsett om du vill ansöka om personlig assistans eller redan idag har ett beslut om personlig assistans som du önskar ändra på, så kan vi hjälpa dig med juridisk rådgivning kring personlig assistans. Lagar, regler och juridiska texter är inte alltid lätta att förstå. Vi vill hjälpa dig… Read More

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans betyder att andra personer hjälper dig med sådant du har svårt att göra själv. En personlig assistent kan då hjälpa dig med uppgifter som av- och påklädning, andning eller toalettbesök. Men det kan också handla om att göra det möjligt för dig att vara förälder, ha ett jobb,… Read More

Vad är egenvård?

Egenvård innebär vård som en patient kan utföra själv med stöd från en anhörig eller en personlig assistent. Det kan exempelvis vara att personen måste ta ett ordinerat läkemedel, behöver lägga om ett sår eller utföra vissa övningar på ordination av sjukgymnast eller fysioterapeut, andningshjälp eller sondmatning. Egenvården leder till… Read More

Vad menas med grundläggande behov enligt LSS?

Du kan få hjälp med grundläggande behov som att äta eller klä på dig, liksom andra saker som du inte kan göra själv. Målsättningen är att du ska leva ett självständigt liv så som du själv önskar. Det finns även möjlighet att få personlig assistans för andra personliga behov… Read More

Personlig assistans för barn

Barn kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det görs en bedömning av vilka grundläggande behov som finns och målet är att barn med funktionshinder ska ha möjlighet att leva så likt andra barn som det är möjligt. Assistansen ska göra… Read More

Vad är LSS?

Ett självständigt liv betyder att du ska ha möjlighet att jobba, studera eller ha någon annan sysselsättning samt att vara en del av samhället och utnyttja utbudet inom kultur och fritid i samma grad som andra. Kommunen tar emot ansökan om LSS Det är kommunens och Försäkringskassans ansvar att se… Read More

Att vara personlig assistent till anhörig

En anhörigassistent erbjuder stöd och service som du är berättigad till genom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personlig assistent till anhörig Ända sedan LSS och assistansersättningen infördes 1994 har assistansberättigade haft möjlighet att ha både anhöriga och utomstående som personliga assistenter. Personlig assistent är idag ett… Read More