Att vara personlig assistent till anhörig

En anhörigassistent erbjuder stöd och service som du är berättigad till genom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personlig assistent till anhörig

Ända sedan LSS och assistansersättningen infördes 1994 har assistansberättigade haft möjlighet att ha både anhöriga och utomstående som personliga assistenter. Personlig assistent är idag ett av Sveriges största yrken och utförs till större delen av kvinnor. Nära anhöriga står idag för en stor del av all utförd assistans och de har samma anställningsvillkor som utomstående personliga assistenter.

Vem kan jobba som personlig assistent till anhöriga?

Både syskon, partner, egna barn och andra släktingar kan jobba som personlig assistent åt anhöriga. Kravet är att assistenten är över 18 år gammal.

När det gäller barn med personlig assistans så är det vanligaste att de har en anhörig som personlig assistent, oftast en förälder eller ett syskon. Fler mammor än pappor arbetar som personlig assistent åt anhörig.

Ju äldre personerna blir desto större andel av assistansen utförs av utomstående assistenter, och i de fall anhöriga är assistenter handlar det oftare om partners och barn.

Fördelar med anhörigassistans

Många upplever att det är en trygghet att ha anhörigassistans då det finns en förförståelse för personens särskilda behov och förutsättningar. Det kan vara lättare för anhöriga att täcka upp vid eventuella luckor p.g.a. sjukdom eller vabb. På kvällar och helger tycker många att det känns bekvämt att bara ha familjen omkring sig. Det är också en fördel att man får tillbringa mer tid tillsammans med sin familjemedlem.

Nackdelar med anhörig som personlig assistent

I vissa fall kan det kännas bra att inte involvera familjen i den personliga assistansen. Då kan de anhöriga rycka in vid akuta behov men inte vara ordinarie.

Ungdomar kan ha behov av en större självständighet från föräldrarna och det kan till exempel kännas mer bekvämt att inte ha mamma med sig på klassfesten.

Det viktigaste är att hitta en lösning som passar just dig, vare sig du väljer utomstående assistenter eller anhörigassistans.

Vad gör en anhörigassistent?

En anhörigassistent har samma uppgifter som en personlig assistent och hjälper till med vardagen i och utanför hemmet. Det kan handla om på- och avklädning, hygien, matlagning liksom att handla mat, gå på läkarbesök, sporta och träna och så vidare.

Målsättningen är att du som har rätt till personlig assistans ska få förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hur blir man personlig assistent?

Personen som ska ha assistans måste först ansöka om assistans hos kommunen eller Försäkringskassan och det kan man få hjälp med hos oss. Du som är anhörig kan även få stöd med det praktiska arbetet som krävs för att bli assistent åt en familjemedlem. Vi erbjuder kostnadsfri administrativ och juridisk hjälp till dig som vill arbeta som personlig assistent åt anhörig.

Via Assistansguiden får du hjälp att välja den mest lämpliga anordnaren bland Team Olivias 8 assistansföretag. Assistansbolaget kan sedan hjälpa till med rekrytering och utbildning av utomstående assistenter som komplement.

Välkommen att höra av dig till oss via assistansguiden.se.

Kontakta oss

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter