Assistansguiden garanterar

vag_cl_2.svg
personlig assistans pojke och man

NÖJDA KUNDER BERÄTTAR

vag_cl_2.svg
Kura Omsorg är ett bolag som jobbar med hela människan. De ser helheten och hjälper till med det som behövs. De har hjärtat på rätt ställe och är genuint intresserade av hur vår son mår och vad han behöver för hjälp.
Jessica, mamma till 9-åring med personlig assistans
Vår kundansvarig Ann-Sofi är alltid proffsig och tycker att problem är till för att lösas. Nordström Assistans känns genuint och seriöst.
Göran, anhörig och assistent hos Nordström Assistans
Olivia Personlig Assistans tappar aldrig fokus för min son Olofs bästa.
Eva, mamma till 25-årig son med personlig assistans
Min kundansvarig vet vad jag behöver i min assistans och känner till mina behov. Nordström Assistans ser till att jag känner mig delaktig i besluten kring min assistans.
Malin, kund hos Nordström Assistans
Jag är väldigt glad för att ha mina engagerade assistenter runt mig. Lev livet varje dag, för nu är den enda tiden vi har.
Linda, kund hos Assistansliv
Något jag uppskattar med Aktiv Assistans är de anordnade träningspassen vi har, med personlig tränare, två gånger i veckan. Jag känner att det är bra för min hälsa, när jag tränar regelbundet.
Filip, kund hos Aktiv Assistans Norr AB
8
utvalda assistansbolag
Personlig assistans ikon
Nationell täckning
Personlig assistans ikon karta
27
språk
Personlig assistans ikon jordglob
5 400
assistenter
Personlig assistans ikon människor
600 000
assistanstimmar per månad
Personlig assistans ikon klocka

Enkelt att byta

Down-arrow.svg

SÅ FUNGERAR ASSISTANSGUIDEN

vag_cl_2

Vi förmedlar personlig assistans­

Vi vill att det ska vara enkelt att välja assistansföretag och personlig assistans. Assistansguidens rådgivare hjälper dig kostnadsfritt och förutsättningslöst genom hela processen och du förbinder dig inte till någonting. Allt börjar med att du fyller i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort.

Personlig assistans ikon gubbe
En första kontakt

I ett första samtal går vi tillsammans igenom vad som är viktigt för just dig. Vilka är dina intressen och behov? Utifrån dina önskemål presenterar vi sedan det eller de av våra assistansbolag som vi tror passar just dig.

Personlig assistans ikon pratbubblor
Träffa assistansbolagen

Du bestämmer vilka bolag du vill träffa under ett förutsättningslöst möte. Hur och var mötet hålls är helt upp till dig - i hemmet, hos bolaget, via telefon eller videosamtal. Vi finns vid din sida under bokningar och möten.

Personlig assistans ikon händer
Du väljer

Det är helt upp till dig om du vill gå vidare med något av de bolag vi rekommenderat. Vår rådgivare finns med dig som stöttning i valet och vid avtalsskrivning.

Personlig assistans ikon papper och penna
Vi ordnar allt

Tillsammans ser vi till att bytet av assistansbolag går enkelt och smidigt. Vi pratar med ditt nuvarande bolag och sköter all administration kring bytet.

Personlig assistans ikon hjärta och hand
Vid din sida

Ditt nya assistansbolag följer dig i din nya vardag. Med jämna mellanrum hörs vi för att se att allt fungerar bra och att du är nöjd. Om du behöver hjälp, är vi bara ett samtal bort.

dina behov i fokus

Down-arrow.svg

VI FINNS HÄR FÖR DIG

vag_cl_2
Rådgivare Kim Nersing Assistansguiden
Jag träffar många föräldrar till barn med funktionsvariation som slåss för barnets rätt till assistans. Som rådgivare och som specialpedagog känns det bra i hjärtat att kunna hjälpa dessa familjer till rätt assistansbolag.
Kim Nersing, assistansrådgivare
Rådgivare Jan Bergström Assistansguiden
Som legitimerad sjukgymnast kan jag sätta mig in i dina behov utifrån funktionsvariation och även komma med tips gällande förflyttningar och hjälpmedel.
Jan Bergström, assistansrådgivare
Rådgivare Christer Assistansguiden
Min roll som rådgivare är hjälpa dig hitta rätt assistansanordnare utifrån dina behov och värderingar.
Christer Helander
Rådgivare Hannes Nauber Assistansguiden
Med lång erfarenhet inom rekrytering och i tidigare roll som verksamhetsledare försöker jag nu se individens hela behov för att få till en optimal assistans. Jag har på senare år hjälpt kunder i processen att bli beviljad personlig assistans och i synnerhet kring processen att välja rätt anordnare som matchar kundens förväntningar samt värderingar.
Hannes Nauber

Boka kostnadsfri assistans­rådgivning

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Tillsammans kommer vi fram till hur vi bäst lägger upp rådgivningen för just dig. Vårt arbete utgår alltid från dig som kund och vi finns med dig under hela processen – från det första samtalet och kontakt med ditt nuvarande assistansbolag, till matchning och uppföljning. Rådgivningen för personlig assistans är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Välkommen till Assistansguiden!

Genom att du svarar på vårt formulär kommer vi att behandla dina personuppgifter för att tillmötesgå din förfrågan. Läs mer här: Hantering av personuppgifter

Vanliga frågor

vag_cl_2

Om personlig assistans via Assistansguiden

Hur skiljer sig Assistansguiden från annan personlig assistansförmedling?

Våra rådgivare finns vid din sida innan, under och efter ditt byte av assistansbolag. Till skillnad från andra förmedlingar har vi god insyn i de assistansbolag som vi rekommenderar. Vi förmedlar bara bolag som klarar av våra högt ställda kvalitetskrav.

Har alla bolag kopplade till Assistansguiden tillstånd för personlig assistans från IVO?

Ja, alla assistansbolag har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. IVO granskar assistansbolagens formalia och ekonomiska förutsättningar, gör en lämplighetsprövning och ser över verksamhetens innehåll och rutiner.

Hur lång är väntetiden för att få en personlig assistent?

Det beror på. Ansöker du om personlig assistans för första gången beror det på handläggningstiden för assistansbeslut från kommunen eller Försäkringskassan. Har du redan ett assistansbeslut kan du välja om du vill vara arbetsgivare åt dina egna assistenter eller om du vill anlita ett assistansbolag som anordnare av din assistans. Båda alternativ brukar gå relativt snabbt.

Hur går man tillväga om man redan har personlig assistans och vill byta?

Om du får personlig assistans via ett annat bolag finns ofta en uppsägningstid att ta hänsyn till. Börja med att kontakta oss så kan vi gemensamt hitta en bra timing för att säga upp ditt nuvarande avtal och smidigt fasa in dig på det nya.

När du inte haft personlig assistans tidigare

Vem har rätt till personlig assistans?

En grundläggande förutsättning är att du tillhör någon av de tre personkretsarna:

  • Personkrets 1: Diagnosbaserade funktionsnedsättningar som autism eller utvecklingsstörningar.
  • Personkrets 2: Hjärnskada eller begåvningsmässig funktionsnedsättning som uppstått i vuxen ålder.
  • Personkrets 3: Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på åldrande.

Ytterligare krav är att det ska finnas ett behov av stöd med dagliga grundläggande behov.

Vad säger LSS om personlig assistans?

Lagen om stöd och service grundar sig i allas rätt att leva ett så självständigt och fullvärdigt liv som möjligt. Personlig assistans kan ges till personer som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt 1 § LSS och syftar till att tillgodose dagliga behov samt skapa bästa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och deltagande i sociala aktiviteter. 

Hur går ansökan om personlig assistans till?

Först behövs ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen. Detta skickas in till försäkringskassan i samband med att en ansökan om personlig assistans görs, detta finns som e-tjänst hos försäkringskassan. En handläggare kopplas sedan in.

Om bedömningen görs att de grundläggande behoven uppgår till mer än 20 timmar per vecka är du berättigad till assistans via försäkringskassan. Görs en bedömning att dina grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka har du istället rätt till assistans via din kommun. 

Hur bedöms behoven av personlig assistans?

De delar som bedöms är dina behov kring personlig hygien, måltider, kommunikation, av- och påklädning samt eventuell annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. 

Hur får man tillfällig utökning av personlig assistans?

Om du tillfälligt behöver assistans i större utsträckning än du är beviljad så kan du ansöka om fler timmar via försäkringskassan eller din kommun, beroende på vem som utfärdat assistansbeslutet. Ta kontakt med din handläggare. Tillfällig utökning av ditt beslut kan uppstå vid till exempel sjukhusvistelse eller resor.

Övriga frågor om personlig assistans

Vad gäller kring personlig assistans för barn?

Det som skiljer ett barns behovsbedömning från en vuxens är gränsdragningen kring vilka behov som ligger utöver det vanliga föräldraansvaret. Behovsbedömningen kan sägas vara mer osäker av denna anledning.

Utöver detta bedöms barn på samma sätt som vuxna utifrån personkrets 1-3. Ett barn utanför personkrets 1-3 kan dock få assistans under skoltid om det föreligger särskilda skäl. 

Vilka är kraven för att få dubbelassistans?

Behov av dubbelassistans kan uppstå både kring hjälp med grundläggande behov eller hjälp med andra personliga behov. Det är det individuella behovet av dubbel assistans som är avgörande för om detta beviljas. Exempel på insatser som kan kräva dubbel bemanning är när du vistas i miljöer som kräver mänsklig lyfthjälp, eller vid resor och speciella aktiviteter. 

Hur går man tillväga för att få omprövning när man blivit nekad personlig assistans?

Om du blivit nekad personlig assistans kan du begära omprövning via försäkringskassan. Det finns då en möjlighet att förtydliga eller lägga till information – omprövning sker utifrån dessa förtydliganden, ingen ny utredning eller hembesök görs i detta skede.

Får du avslag igen så kan du överklaga till Förvaltningsrätten där du muntligen kan argumentera och tillkalla vittnen som styrker behovet.

Kan man få personlig assistans om man är över 65 år?

Om du har ett assistansbeslut från innan du fyllde 65, har du rätt att fortsätta få personlig assistans även efter 65. Det går däremot inte att ansöka för första gången efter 65 år ålder. Detta är dock inte längre reglerat i lag, utan har snarare blivit praxis – viss variation i bedömning förkommer mellan kommuner.

OM ASSISTANSGUIDEN

vag_cl_2

Trygga assistansbolag – över hela Sverige

Assistansguiden är en assistansförmedling med 8 noggrant utvalda och kvalitetssäkrade assistansbolag över hela Sverige. Vi har länge förmedlat personlig assistans i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå men har under de senaste åren gjort förmedlingen tillgänglig över hela Sverige. Alla har rätt till en kvalitativ och personligt anpassad assistans. Assistansguiden erbjuder kostnadsfri rådgivning, matchning och stöttning under hela den resan det innebär att byta assistanslösning. Rådgivningen utgår alltid från dig som kund, där du berättar om dina behov, intressen och dina erfarenheter.

Oavsett om du precis fått ett assistansbeslut och är på väg in i en lösning, eller om du vill byta assistansbolag, kan vi hjälpa dig. Vi har en bred kompetens och erfarenhet och hjälper till med såväl administrativt som juridiskt arbete under processen. Alla assistansbolag som ingår i vår förmedling är självklart godkända av IVO och har goda arbetsvillkor och försäkringar för sina anställda.